Monthly Archives: نوامبر 2016

حمل صادراتی و وارداتی کالاها از طریق مسیرهای هوایی در سرتاسر جهان

Category : اخبار

این شیوه حمل کالا بیشتر برای محمولات اورژانسی که با کمبود زمان روبرو هستند و یا ارزش کالایی آنها بسیار بالا است استفاده می شود. حمل هوایی برای حجم کالا نیز به مانند وزن آن محدودیت هایی دارد. در این روش حمل کانتینر های هوایی با اشکال مخصوص بدنه هواپیمای باربری تهیه شده اند و استفاده می شوند. ارزش فضا هر متر مکعب در هواپیما برابر ارزش ۱۶۰ کیلوگرم می باشد. بنابراین در صورتی که کالای شما یک لیتر باشد و ۱۶۶ کیلو وزن داشته باشد و یا بر عکس یک متر مکعب حجم داشته باشد و ۱ کیلو وزن در هر دوصورت کالای شما بر اساس یک مترمکعب با ۱۶۶ کیلوگرم نرخ گذاری می شود. روش نرخ دهی در کالای هوایی به واسطه تعدد محموه های خرد به صورت پلکانی می باشد. به عنوان مثال محمولات زیر ۴۰ کیلوگرم همگی ۴۰ کیلو در نظر گرفته خواهند شد.


مدارک لازم جهت ارسال بار هوایی مسافری ( فریت بار مسافری )

Category : اخبار

جهت ارسال بار های هوایی بصورت مسافری ارائه مدارک زیر الزامی می باشد :

  • کپی پاسپورت فرستنده و گیرنده
  • کپی کارت ملی فرستنده و گیرنده
  • آدرس کامل فرستنده و گیرنده به همراه کد پستی /  Zip Code  گیرنده و شماره تلفن
  • لیست بسته بندی کالا به همراه ابعاد بسته ها به سانتیمتر

نکته : در اکثر موارد حمل بار مسافری ، حضور مسافر به هنگام بازرسی کالا و انجام تشریفات گمرکی در فرودگاه امام خمینی الزامی بوده و ارسال محموله با توجه به مقصد و مدت زمان حمل بطور معمول ۳ تا ۴ روز قبل از خروج مسافر از ایران صورت می گیرد.


ترانزیت کالا

Category : اخبار

با توجه به موقعیت راهبردی و ترانزیتی و جایگاه ویژه کشور در کریدور شمال – جنوب ، شرق – غرب می توان از فرصت ها و مزیت های بیشمار ترانزیت کالا در صنعت حمل و نقل هوایی بهره شایان برد . واحد ترانزیت خدمات بار هوایی آریا پرواز ترابر امکان ترانزیت کالا از کلیه مبادی خارجی به مقاصد داخلی کشور و گمرکات هوایی و زمینی ایران و کشورهای دیگر را دارا می باشد.