خدمات ترخیص و ترانزیت

خدمات ترخیص و ترانزیت

Category : اخبار

ترانزیت داخلی:

ترانزیت کالا از تمامی بنادر مبادی ورودی کشور به گمرکات داخلی و مناطق آزاد امکان پذیر بوده و ارائه بن ترانزیت و صدور پروانه ترانزیت توسط این شرکت انجام میگردد.
تشریفات گمرکی و ترخیص کالا

در زمینه امور گمرکی و ترخیص کالا این شرکت در تمامی گمرکات کشور با همکاری کادری مجرب تمامی مراحل اسنادی شامل تهیه پیش فاکتور ( Proforma ) لیست بسته بندی ( Packing List ) فاکتور فروش ( Invoice ) گواهی مبداء ( Certificate of Origin ) ثبت سفارش و اخذ مجوز های لازم نظیر گواهی بهداشت و گواهی استاندارد و نیز تمامی مراحل اجرایی شامل صدور پروانه ترخیص و یا ترانزیت ، ارزیابی کالا و… خدمات ویژه ای را به مشتریان محترم ارائه می نماید .