ترانزیت کالا

ترانزیت کالا

Category : اخبار

با توجه به موقعیت راهبردی و ترانزیتی و جایگاه ویژه کشور در کریدور شمال – جنوب ، شرق – غرب می توان از فرصت ها و مزیت های بیشمار ترانزیت کالا در صنعت حمل و نقل هوایی بهره شایان برد . واحد ترانزیت خدمات بار هوایی آریا پرواز ترابر امکان ترانزیت کالا از کلیه مبادی خارجی به مقاصد داخلی کشور و گمرکات هوایی و زمینی ایران و کشورهای دیگر را دارا می باشد.