مدارک لازم جهت ارسال بار هوایی مسافری ( فریت بار مسافری )

مدارک لازم جهت ارسال بار هوایی مسافری ( فریت بار مسافری )

Category : اخبار

جهت ارسال بار های هوایی بصورت مسافری ارائه مدارک زیر الزامی می باشد :

  • کپی پاسپورت فرستنده و گیرنده
  • کپی کارت ملی فرستنده و گیرنده
  • آدرس کامل فرستنده و گیرنده به همراه کد پستی /  Zip Code  گیرنده و شماره تلفن
  • لیست بسته بندی کالا به همراه ابعاد بسته ها به سانتیمتر

نکته : در اکثر موارد حمل بار مسافری ، حضور مسافر به هنگام بازرسی کالا و انجام تشریفات گمرکی در فرودگاه امام خمینی الزامی بوده و ارسال محموله با توجه به مقصد و مدت زمان حمل بطور معمول ۳ تا ۴ روز قبل از خروج مسافر از ایران صورت می گیرد.