درباره ما

فعالیت شرکت:

  • حمل و نقل هوایی ،دریایی،زمینی،ریلی و ترانزیت
  • صدور بارنامه کلیه شرکت های هواپیمایی داخلی و خارجی
  • ارائه و مشاوره جهت حمل کالاهای صادراتی و وارداتی از ایران به سایر نقاط جهان و بلعکس.
  • صدور بیمه نامه مربوط به حمل و نقل کالا
  • انجام امورات بسته بندی طبق استاندارد های بین المللی
  • انجام امورات گمرکی در مبدا و مقصد (اخذ پروانه صادراتی و مجوزهای وارداتی )
  • ارسال بار مسافری (فریت بار)
  • ارسال بار به صورت درب به درب
  • اخذ گواهی مبدا و گواهی بهداشت
  • ثبت سفارش کالا